Platobne podmienky


Cenník starostlivosti o Vaše dieťatko:

Celodenná starostlivosť pre dieťa od 2 rokov do 6 rokov = 225 eur
Poldenná / polmesačná starostlivosť = 160 eur
Zápisné = 50eur 
Mimo otváracích hodin = 3 eura/hodina

 

1. Platba sa uskutoní vždy do siedmeho dňa v mesiaci vopred.

2. Poplatok sa uhrádza bankovým prevodom.


3. Pri dlhodobej absencii (viac ako 3 týždne v danom mesiaci) je účtovaná polovica z mesačného paušálu (udržiavací poplatok za rezerváciu miesta) a to min. 130 EUR.

4. Otváracia doba: od pondelka do piatku  od 7:00 do 16:30.

5. Voľné miesto si môžete rezervovať odovzdaním vyplnenej prihlášky a uhradením registračného poplatku vo výške 50 EUR.