Platobné podmienky

Cenník starostlivosti o Vaše dieťatko:

Celodenná starostlivosť pre dieťa od 2 rokov do 6 rokov - 255€
Poldenná starostlivosť - 190€
Zápisné - 50€

Mesačný súrodenecký poplatok za celodenný pobyt - 200€

Letné mesiace (prerušenie prevádzky) - 160€

Strava a pitný režim / deň - 4€

Bezlaktózová a bezlepková strava / deň - 4,40€

 

1. Platba sa uskutoční vždy do siedmeho dňa v mesiaci vopred.


2. Poplatok sa uhrádza bankovým prevodom.


3. Pri dlhodobej absencii (viac ako 3 týždne v danom mesiaci) je účtovaná polovica z mesačného paušálu (udržiavací poplatok za rezerváciu miesta) a to 180€. Pri poldennej návšteve 160€.

4. Otváracia doba: od pondelka do piatka  od 7:00 do 16:30.

5. Voľné miesto si môžete rezervovať odovzdaním vyplnenej prihlášky a uhradením registračného poplatku vo výške 50 EUR.