Škôlka Bubbly vytvára rodinné prostredie, z ktorého Vaše detičky prichádzajú.

 

Montessori pomôcky a prostredie ktoré podporujú rozvoj nadania, osobnosti a intelektu Vášho dieťaťa.

Prirodzené bilingválne prostredie a každodenné cielené využívanie anglického jazyka  prostredníctvom hry.

Individuálny prístup učiteliek a zároveň splnenie požiadaviek výchovno-vzdelávacieho programu ISCED Ministerstva školstva.

Odborne vyškolený personál Montessori zásadami.

Environmentálna výchova (vlastná detská biozáhradka).

Vyvážená strava z kvalitných surovín po celý deň.

Dodržiavanie zásad imunoalergológie pod dohľadom odborníka.

Informácie pre rodičov o aktivitách v priebehu celého dňa.