Detičkám zabezpečujeme:

 

Prirodzené bilingválne prostredie a každodenné cielené využívanie anglického jazyka  prostredníctvom hry a 2x týždenne kúžok angličtiny,

Montessori pomôcky a prostredie ktoré podporujú rozvoj nadania, osobnosti a intelektu Vášho dieťaťa,

individuálny prístup učiteliek a zároveň splnenie požiadaviek výchovno-vzdelávacieho programu  Ministerstva školstva,

tím kvalitných pedagógov a ich neustále vzdelávanie,

pestrý program nielen v našej záhrade (pravidelné návštevy divadla, návštevy rôznych druhov superhrdinov policajti, hasiči, lekár, zverolekár)

dodržiavanie zásad imunoalergológie pod dohľadom odborníka,

úplne nové komfortné vnútorné vybavenie škôlky,

environmentálna výchova (vlastná detská biozáhradka).

 

U nás je najdôležitejšie:

 
láskavé a podnetné prostredie,
 
individuálny prístup k dieťaťu,
 
príjemné prostredie mestskej vilky s vlastnou záhradou a BIO záhradkou,
 
rôznorodý mimoškolský program, výlety a záujmové krúžky,
 
o zdravá strava prispôsobená aj požiadavkám alergikov,
 

Rodičom poskytujeme:

 

konzultácie o napredovaní dieťaťa,

stretnutia rodičov s pedagógmi,

konzultácie rodičov s odborníkmi z oblasti logopédie a pedagogiky,

besiedky pre rodičov a starých rodičov