Prihláška

Vyplnemú prihlášku nám zašlite na adresu: bubbly.skolka@gmail.com

prihlaška MŠBubbly.docx (124,2 kB)

Bubbly application form.docx (26,9 kB)

 

 

Žiadost o príspevok na starostlivosť dieťaťa

ziadost_o_prispevok.pdf (546,6 kB)