Privítame Vás v príjemnom domácom prostredí, v škôlke, do ktorej deti radi chodia, kde sa starší učia pomáhať mladším, kde sa rešpektuje ich osobnosť, sloboda a dôstojnosť, podporuje sa talent a komplexný rozvoj osobnosti každého dieťaťa podľa jeho schopnosti a danosti. Montessori prístup ponúka deťom podnetné prostredie, ktoré upevní a podporí ich túžbu poznávať svet a učit sa s ľahkosťou a radosťou. Toto bezpečné a atraktívne prostredie deťom  pomáha  získať sebadôveru v rôznych oblastiach. Usporiadanie pomôcok v triede podporuje dieťa v samostatnom rozhodovaní a vedie k poriadku. Vekovo zmiešaná skupina detí je dôležitá pre rozvoj sociálnych zručností (rešpekt, zdvorilé správanie, ai.).

Nachádzame sa v širšom centre mesta, s pohodlným prístupom a miestami na parkovanie. Počas celeho dňa komunikujeme s deťmi bilingválne - anglicky a slovensky. Postupne sa u starších detí kladie väčší dôraz na anglický jazyk. Malé skupinky detí umožňujú individuálny prístup. Ponúkame profesionálne pedagogicku starostlivosť o Vaše dieťa, logopedickú  poradňu.      

                                                      

Vašim deťom ponúkame priestory rodinného domu, ktoré boli upravené tak, aby sa v nich cítili ako doma, mali pocit istoty a bezpečia, miesto na hranie aj odpočinok. Deťom ponúkame okrem zdravej a vyváženej stravy  i zdravé prostredie, pobyt v prírode. Podporujeme ekologickú výchovu a pozitívny vzťah k životnému prostrediu. Detičkám zabezpečujeme dostatok pohybu a priestor na hry, športovanie i otužovanie. Nábytok v interiéri bol vyrobený na mieru a spĺňa všetky bezpečnostné a hygienické kritériá.

                                                     

Komunikáciou v anglickom jazyku počas celého dňa sa deti nenásilnou a hravou formou učia jazyk a prirodzene (nevedomky) prechádzajú k jeho aktívnemu používaniu aj medzi sebou pri voľnej hre. Navyše zabezpečujeme krúžkovú činnosť: Anglický jazyk.