Súkromná materská škôlka Bubbly

 

  • Sme súkromná bilingvalna materská škôlka s pedagogikou Montessori s celoročnou prevádzkou.

 

  • Našou ambíciou je vytvoriť zariadenie, ktoré bude schopné zabezpečiť všetky podmienky pre dobrý štart malých človiečikov do života.

 

  • Ako vychádza z prieskumov a skúseností, návyky získané počas prvých rokov života majú silný vplyv na celkový rozvoj osobnosti. Viacerí odborníci sa domnievajú, že jadro osobnosti človeka sa konštituuje prevažne v prvých troch až piatich rokoch života.

 

 

Privítame Vás v príjemnom domácom prostredí, v škôlke, do ktorej deti radi chodia, kde sa starší učia pomáhať mladším, kde sa rešpektuje ich osobnosť, sloboda a dôstojnosť, podporuje sa talent a komplexný rozvoj osobnosti každého dieťaťa podľa jeho schopnosti a danosti.

Nachádza sa v širšom centre mesta, s pohodlným prístupom a miestami na parkovanie. Počas celeho dňa komunikujeme s deťmi bilingválne - anglicky a slovensky s pedagogikou Montessori. Postupne sa u starších detí kladie väčší dôraz na anglický jazyk. Malé skupinky detí umožňujú individuálny prístup. Ponúkame profesionálne pedagogicku starostlivosť o Vaše dieťa, logopedickú a psychologickú poradňu.

Materská škola BUBBLY spĺňa všetky bezpečnostné a protipožiarne predpisy a má povolenie na prevádzku z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva.

 

Prostredie BUBBLY

 

Vašim deťom ponúkame priestory rodinného domu, ktoré boli upravené tak, aby sa v nich cítili ako doma, mali pocit istoty a bezpečia, miesto na hranie aj odpočinok

Jazyk v BUBBLY

 

Komunikáciou v anglickom jazyku počas celého dňa sa deti nenásilnou a hravou formou učia jazyk a prirodzene (nevedomky) prechádzajú k jeho aktívnemu používaniu aj medzi sebou pri voľnej hre. Počas celého dňa je prítomný lektor s materinským jazykom anglickým a slovenská učiteľka. Deti tak majú možnosť rozlišovať ku komu sa akým jazykom prihovoria počas celého dňa.

 

Školský dvor v BUBBLY

 

Umožňuje dostatok pohybu a priestor na hry, športovanie i otužovanie. Nábytok v interiéri bol vyrobený na mieru a spĺňa všetky bezpečnostné a hygienické kritériá.